شعبه ایلام- تاریخ انتخابات 95/6/04

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس

ایمیل

 

شمس الله پیرنیا

نایب رئیس

 

 

علی حاتمی

دبیر

ایلام شهرستان سرابله-بیمارستان امام علی

Ali1414kahreh@gmail.com

هوشنگ ناصری

خزانه دار

ایلام بیمارستان امام خمینی

Hoonas57@gmail.com

محمد خلیل زاده

عضو اصلی هیئت مدیره

ایلام بیمارستان شهید مصطفی خمینی

m.khalilzadeh982@gmail.com

علی سلیمانی

رئیس هیئت مدیره

 

soleimaniali@gmail.com

حسن باوندی

عضو علی البدل هیئت مدیره

ایلام کلینیک پزشکی آسیا- مرکز گاما اسکن آسیا

Hasan.bavandi@yahoo.com

عبداله برجی زاده

بازرس

ایلام مهران فاز 3- بیمارستان امام حسین مهران

abdollahborjizadeh@gmail.com

 

   آدرس ما

   ارتباط با ما

آدرس:تهران، پونک بلوار سردار جنگل، خیابان شهید مخبری (35 متری گلستان)، بین سردار جنگل و ایران زمین،پلاک 105 - طبقه اول

کد پستی : 1476745484

تلفن:44615404-44422048


پست الکترونیک:info@newirsa.ir