شعبه استان کرمان- تاریخ انتخابات 28/8/94

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس

ایمیل

 

رضا جعفری خلیل آبادی

رئیس هیئت مدیره

استان کرمان- رفسنجان- خیابان شهریار- جنب مسجد ابوالفضل- کوچه شهید میرزایی 5 فرعی اول سمت چپ

Jafari350@yahoo.com

محمود ارسنجانی

نایب رئیس

کرمان بیمارستان شهید باهنر بخش سی تی اسکن

e.arsanjani@yahoo.com

مهدی بختیاری

دبیر

کرمان خیابان مالک اشتر کوچه 38 پلاک17

mahtabcafeenet@gmail.com

مسلم صالحی پور

خزانه دار

کرمان چهارراه ولیعصر بیمارستان ارتش

Mah_ros_2@yahoo.com

لطفعلی مهدیپور

عضو اصلی هیئت مدیره

رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پیراپزشکی مدیر گروه رادیولوژی

Mehdipour312@yahoo.com

محسن تراب

بازرس

جیرفت - بیمارستان امام خمینی

Mohsen.torab69@gmail.com

 

   آدرس ما

   ارتباط با ما

آدرس:تهران، پونک بلوار سردار جنگل، خیابان شهید مخبری (35 متری گلستان)، بین سردار جنگل و ایران زمین،پلاک 105 - طبقه اول

کد پستی : 1476745484

تلفن:44615404-44422048


پست الکترونیک:info@newirsa.ir