شعبه استان آذربایجان غربی- تاریخ انتخابات 93/8/22

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس

ایمیل

 

زهرا قره باغی

رئیس هیئت مدیره

 

ZAHRA@YAHOO.COM

 

اکرام ادیبان فر

نایب رئیس

ارومیه -خیابان نسیج -بیمارستان شهید عارفیان -بخش mri-st scan

 

adyban367@yahoo.com

 

عزیز اسماعیل زاده

خزانه دار

 

 

جانسون شنو علی کومی

عضو هیئت مدیره

ارومیه بلوار مدرس بلوار ارشاد مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)

 

JOHNSONSHENO @YAHOO.COM

 

اکبر پویان

دبیر

 

pouyan-1348@yahoo.com

 

عبدالرضا ستودگان

عضو هیئت مدیره

 

stud@yahoo.com

 

محمود کردی

بازرس

 

 

 

   آدرس ما

   ارتباط با ما

آدرس:تهران، پونک بلوار سردار جنگل، خیابان شهید مخبری (35 متری گلستان)، بین سردار جنگل و ایران زمین،پلاک 105 - طبقه اول

کد پستی : 1476745484

تلفن:44615404-44422048


پست الکترونیک:info@newirsa.ir