شعبه استان خراسان شمالی- تاریخ انتخابات 95/11/09

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس

ایمیل

 

ابوالقاسم روئین تن

رئیس هیئت مدیره

پزشکی هسته ای آریا

 

roeantan@gmail.com

 

محسن جهانی

نایب رئیس

بجنورد - بیمارستان امام رضا (ع)

 

M.jahany88@gmail.com

 

فریبا احدیان

خزانه دار

خراسان شمالی - بجنورد - بیمارستان امام علی (ع)

 

F.ahadian46@gmail.com

 

علی وفایی

دبیر و منشی

بجنورد - بیمارستان امام علی

 

omidav71@gmail.com

 

سمانه رجایی

بازرس

 

 

محمد سعادتی

عضو هیئت مدیره

بجنود بیمارستان امام رضا

 

Mahammadsadaty@gmail.com

 

 

   آدرس ما

   ارتباط با ما

آدرس:تهران، پونک بلوار سردار جنگل، خیابان شهید مخبری (35 متری گلستان)، بین سردار جنگل و ایران زمین،پلاک 105 - طبقه اول

کد پستی : 1476745484

تلفن:44615404-44422048


پست الکترونیک:info@newirsa.ir