شعبه استان سبزوار- تاریخ انتخابات 95/10/17

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس

ایمیل

 

مرتضی آهنج

رئیس هیئت مدیره

سبزوار - بیمارستان امداد -بخش رادیولوژی

 

sabsr92@gmail.com

 

مهدی نجفی

نایب رئیس

 

 

محمود قلعه نوی

خزانه دار

سبزوار - بیمارستان امداد -بخش رادیولوژی

 

sabsr92@gmail.com

 

سید مصطفی فاضل نیا

عضو هیئت مدیره

 

 

اعظم اوکیا

دبیر

سبزوار - بیمارستان امداد -بخش رادیولوژی

 

sabsr92@gmail.com

 

علی اکبر شکیبان فر

عضو علی البدل

 

 

سمیرا صالح آبادی

عض علی البدل

 

 

مهدی کرابی

بازرس

 

karrabi.mahdi@yahoo.com

 

مهدی ابارشی

بازرس علی البدل

سبزوار - بیمارستان امداد -بخش رادیولوژی

 

sabsr92@gmail.com

 

 

   آدرس ما

   ارتباط با ما

آدرس:تهران، پونک بلوار سردار جنگل، خیابان شهید مخبری (35 متری گلستان)، بین سردار جنگل و ایران زمین،پلاک 105 - طبقه اول

کد پستی : 1476745484

تلفن:44615404-44422048


پست الکترونیک:info@newirsa.ir