شعبه استان کهگیلویه و بویراحمد          تارخ انتخابات 5/6/1395

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

ایمیل

حسن وفاپور

رئیس هیت مدیره انجمن

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

Vafapour7@gmail.com

حسین کریمی

نایب رئیس انجمن

کاردان رادیولوژی

------

علی اصغر بهروزی

دبیر

کارشناس رادیولوژی

-------

       

محسن موسوی

بازرس

کارشناس رادیولوژی

-------

رمضان محمدی

خزانه دار

کارشناس رادیولوژی

---------

 

   آدرس ما

   ارتباط با ما

آدرس:تهران، پونک بلوار سردار جنگل، خیابان شهید مخبری (35 متری گلستان)، بین سردار جنگل و ایران زمین،پلاک 105 - طبقه اول

کد پستی : 1476745484

تلفن:44615404-44422048


پست الکترونیک:info@newirsa.ir