شعبه استان قزوین- تاریخ انتخابات 27/9/94

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس

ایمیل

 

سمیرا بخشی فرد

رئیس هیئت مدیره  

بیمارستان ولایت قزوین

 

اسلام یاری

دبیر

قزوین بیمارستان شهید رجایی

eslamyari@yahoo.com

جبار مفاخری

عضو اصلی هیئت مدیره

بیمارستان بو علی قزوین

 

روزیتا بدریان

خزانه دار

قزوین-خ نوروزیان-حکمت 27-پ 12

rozibadri@yahoo.com

مجید چتروز

عضو علی البدل هیئت مدیره    

بیمارستان شهید رجایی

 

مهدی منصوری

عضو علی البدل هیئت مدیره    

قزوین-خ پادگان مرکز اموزشی-درمانی شهید رجایی

Blackrose_1347@yahoo.com

سیده فرزانه حصاری

عضو علی البدل هیئت مدیره    

قزوین بیمارستان شهید رجایی

 

محمد مهدی برزگر محمدی

بازرس

قزوین_شهرک مینودر-میدان تعاون-بیمارستان ولایت

Mbxray57@gmail.com

 

   آدرس ما

   ارتباط با ما

آدرس:تهران، پونک بلوار سردار جنگل، خیابان شهید مخبری (35 متری گلستان)، بین سردار جنگل و ایران زمین،پلاک 105 - طبقه اول

کد پستی : 1476745484

تلفن:44615404-44422048


پست الکترونیک:info@newirsa.ir