شعبه استان ز- تاریخ انتخابات 27/9/94

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس

ایمیل

 

محمد تقی قنبری

رئیس هیئت مدیره

قم مدرس میثم جنوبی ک 32 فرعی راست شهید گایینی پ 30

mohamadkhorshidmah@gmail.com

امین فهیم

نایب رئیس

قم بیمارستان شهید بهشتی

mohamadkhoshidmah@gmail.com

علیرضا سنجری

خزانه دار

 

 

اکبر بهرامی

عضو علی البدل هیئت مدیره

قم- بنیاد خیابان لقمان حکیم21- مجتمع مبین- واحد 97

Ali.Fard41@gmail.com

محمد حسین منجم

عضو علی البدل هیئت مدیره

قم- بیمارستان شهید بهشتی

M.hmonajem@gmail.com

جواد کاظمی

بازرس

 

 

 

   آدرس ما

   ارتباط با ما

آدرس:تهران، پونک بلوار سردار جنگل، خیابان شهید مخبری (35 متری گلستان)، بین سردار جنگل و ایران زمین،پلاک 105 - طبقه اول

کد پستی : 1476745484

تلفن:44615404-44422048


پست الکترونیک:info@newirsa.ir